STRONA W PRZEBUDOWIE. ZAPRASZAMY WKRÓTCE!

W czerwcu 2012 roku rozpoczęliśmy budowę Domu Pielgrzyma. Dzieło te może powstać tylko dzięki ofiarności czcicieli Chrystusa Króla. Dziękujemy za wszystkie ofiary, prace i modlitwy. Jednocześnie prosimy osoby prywatne i instytucje o pomoc w budowie Domu Pielgrzyma i zagospodarowaniu terenu.

Ofiary można przekazywać bezpośrednio w Biurze Pielgrzymkowym pod Pomnikiem lub na niżej podane numery kont:

Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

PLN  95 1090 1593 0000 0000 5903 7265

Za każdą pomoc BÓG ZAPŁAĆ!